joi, 21 februarie 2013

Fragmente din interviul cu Ioana Crihană: ,,Am întâlnit oameni care priveau ca pe o ciudățenie meseria de bibliotecar”


        Frânturi din interviul cu Ioana Crihană, Director Executiv al Asociație Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România –publicat de Agenția de presă ,,Așii români”

                             
,,Ca jurnalist, specialist în comunicare, expert în publicitate şi manager, IOANA CRIHANĂ a creat, coordonat şi implementat campanii integrate de promovare, a organizat evenimente de calibru, acţiuni complexe de relaţii publice şi a pus în aplicare idei şi strategii de business de impact.

Implicându-se în cele mai diverse tipuri de abordare a imaginii, de la imaginea de presă la imaginea publicitară şi cea de corporaţie, IOANA CRIHANĂ a contribuit la crearea, restructurarea sau revitalizarea unor produse, servicii şi structuri organizaţionale, precum şi la punerea în aplicare a unor planuri de business şi strategii de dezvoltare viabile, atât în mediul privat, cât şi în cel instituţional.
..................................................................................................................................

Liliana Moldovan(L.M.) : - Ce schimbări s-au produs în viaţa dumneavoastră dar şi în interiorul organizaţiei din momentul în care aţi acceptat să coordonaţi activitatea asociaţiei bibliotecarilor din România?

Ioana Crihană(I.C.) : - Venirea mea la conducerea ANBPR a coincis cu devenirea funcţională a Departamentului Operaţional al Asociaţiei şi cu începerea procesului de planificare strategică al organizaţiei, în contextul celui mai important program de informatizare a bibliotecilor la nivel naţional – „Biblionet – lumea în biblioteca mea”. Pe lângă managementul general, rolul meu şi al Biroului Executiv, structura de conducere la vârf a organizaţiei, a fost acela de a identifica direcţiile prioritare de dezvoltare ale Asociaţiei şi de a asigura implementarea strategiilor şi planurilor de acţiune pe termen mediu şi lung. Să nu uităm că vorbim de cea mai reprezentativă asociaţie profesională a bibliotecarilor şi bibliotecilor publice din România, care are astăzi peste 3300 de membri, atât persoane fizice cât şi membri instituţionali, organizaţi în 41 de filiale judeţene. Responsabilitatea de a coordona Departamentul Operaţional a reprezentat deopotrivă un angajament la disciplină şi rigoare profesională, dar şi o provocare a minţii şi a spiritului managerial. După ani buni petrecuţi în tranşeele business-ului greu, ai nevoie de multă luciditate şi onestitate ca să rezonezi cu nevoile şi interesele cele mai profunde ale unei organizaţii neguvernamentale, dintr-o arie de activitate mai degrabă apropiată de arte şi de social decât de ceea ce experimentasem eu până atunci.

Aici intră în scenă pregătirea mea de filolog şi afinitatea mea apriorică pentru cultură, în toate formele ei. Am simţit de la început că din filmul carierei mele nu putea să lipsească această piesă rară şi preţioasă – Biblioteca, poate cea mai autentică haltă de plăcere a oricărui intelectual veritabil. Am fost realmente cucerită de orizontul care mi se deschidea: să fac management cu oameni de calitate, cu resurse financiare generoase, cu parteneri redutabili şi, mai ales, într-un climat de armonie şi colaborare.

...............................................................................................................................

 

 La momentul 2009, ANBPR se afla în etapa de maturitate a dezvoltării sale şi dispunea, deja, de o foarte bună experienţă, de rezultate notabile şi de o structură cu distribuţie naţională consolidată în cei douăzeci de ani de funcţionare neîntreruptă. Obiectivul nostru principal a fost să contribuim la consolidarea Asociaţiei din punct de vedere organizaţional şi financiar, să gândim metodologii noi, să încheiem parteneriate strategice şi să valorificăm, mai mult ca oricând, potenţialul profesional şi uman al bibliotecarilor. Din acel moment, am orientat activitatea Asociaţiei cu prioritate spre servicii moderne destinate membrilor şi publicului larg şi am investit în creşterea expertizei ANBPR ca furnizor de formare profesională şi catalizator al dezvoltării comunitare.

L.M. : -Cum vă simţiţi printre aceşti slujitori ai cărţii? Care este cea mai importantă lecţie de viaţă pe care aţi primit-o lucrând cu şi pentru bibliotecari?

I.C. : -Mediul bibliotecar are pentru mine atracţia pe care o aveau în trecut sălile de lectură sau lojele teatrelor. Bibliotecarii sunt oameni cultivaţi, cu un profil intelectual aparte, care îi face cuceritori în orice expunere publică. Entuziasmul lor contagios şi plăcerea de a lucra cu oamenii, naturaleţea cu care se deschid ca interlocutori şi vivacitatea spiritului sunt un melanj pe care l-am regăsit la mulţi bibliotecari, indiferent de vârstă sau de vechimea în profesie. Astfel de oameni dedicaţi au reuşit să ţină în viaţă biblioteca publică, în condiţiile în care cultura nu reprezenta nici pe departe o prioritate.

O lecţie de viaţă preţioasă pe care mi-am însuşit-o în ultimii ani a fost aceea de a nu subaprecia importanţa unei profesii şi de a nu mă interpune niciodată într-o comunitate de breaslă.

Am întâlnit oameni care, în infatuarea lor, priveau meseria de bibliotecar ca pe o ciudăţenie anacronică şi erau aproape dispreţuitori la adresa acestor slujitori ai cărţii. Unii critici erau de-a dreptul irecuperabili. Mediocritatea lor nu le permitea să înţeleagă mai mult şi, ca atare, unde nu e nici Dumnezeu nu cere. În alte cazuri, întâmplarea a făcut ca acei „defăimători” să aibă revelaţii chiar din interacţiunea cu bibliotecari de vocaţie. Atunci m-am bucurat de această „justiţie” naturală, fără vorbe multe.

.........................................................................................................

L.M. : - În ultimii ani s-a observat o îmbunătăţire a relaţiilor dintre membrii asociaţiei, pe de o parte, şi a raportului ANBPR cu membrii ei, pe de altă parte. Cu toate acestea drumul până la perfecţiune este încă lung. Care ar fi perspectivele în privinţa îmbunătăţirii comunicării între între asociaţie şi membrii ei ?

I.C. : -De la început am considerat esenţial să avem o viziune clară şi unitară privind dezvoltarea Asociaţiei. Cu sprijinul Biroului Executiv, al consultanţilor, dar şi cu implicarea membrilor noştri activi, am definit principalele direcţii şi obiective pe termen mediu şi lung şi am realizat principalele strategii de acţiune. Numitorul comun al tuturor demersurilor ANBPR a fost acela de a ţine seama permanent de interesele majore ale membrilor.

Evoluţia ultimilor ani a fost una favorabilă. Construcţia organizaţională a Asociaţiei se află, încă, în plin proces de aşezare. Prin eficientizarea managementului la nivel naţional şi la nivelul filialelor judeţene, prin intensificarea comunicării cu ajutorul noilor tehnologii, prin extinderea competenţelor de formare şi dezvoltare profesională şi prin dezvoltarea relaţiilor de colaborare iniţiate de Asociaţie, ANBPR şi-a consolidat permanent poziţia de cea mai reprezentativă asociaţie profesională a bibliotecarilor din România

.....................................................................................................................................

Implicarea Asociaţiei în programul Biblionet a permis înfiinţarea Departamentului Operaţional al ANBPR ca structură de implementare, dar şi interfaţă unică de comunicare între conducerea centrală, birourile executive locale şi membri. Intensificarea acţiunilor de comunicare ale Asociaţiei au atras după sine creşterea interesului publicului pentru asociaţia noastră. Ne confruntăm, practic, cu acutizarea nevoii de informare între Asociaţie şi terţi şi în interiorul Asociaţiei, cu membrii săi, în aceeaşi măsură.

Biblioteca publică a reprezentat dintotdeauna un nod cultural important în viaţa comunităţii. Obiectul principal al meseriei de bibliotecar se leagă de cunoaşterea cerinţelor de informare ale utilizatorilor. Întreaga activitate de bibliotecă are ca finalitate servirea diferitelor categorii de public şi a comunităţii, în sens larg. Procesul de filtrare, clasificare şi transmitere a informaţiilor se realizează cu atât mai eficient cu cât instrumentele de care biblioteca beneficiază sunt mai performante.

Informatizarea bibliotecilor a deschis oportunităţi fără precedent. Prin dotarea cu calculatoare şi acces Internet, biblioteca publică are, astăzi, potenţialul de a deveni un spaţiu de comunicare efervescent, conectat la tehnologie, şi, mai ales, la îndemâna publicului larg. Graţie Biblionet, bibliotecile româneşti pot oferi, astăzi, la scară largă, o suită întreagă de servicii pentru public, de la împrumutul de carte, servicii de e-administraţie dintre cele mai diverse, până la asistarea utilizatorilor în scrierea şi depunerea de proiecte.

L.M.: -Lista obiectivelor pe care le are de îndeplinit un director executiv este, de obicei destul de lungă. Ce sarcini importante vă aşteaptă în 2013? Ce proiecte doriţi să lansaţi?

I.C. : În continuarea demersurilor noastre de până acum, ne propunem ca, prin resorturile de care dispune ANBPR ca asociaţie profesională, să susţinem revigorarea profesiei de bibliotecar şi transferul ei spre un status modern, îmbogăţit sub aspectul rolului său în dezvoltarea comunitară.

ANBPR are, înainte de toate, misiunea de a cultiva interesul pentru lectură şi cultură, în sens larg. Pentru a fi mai eficientă în demersurile sale, Asociaţia s-a acreditat ca furnizor de formare, oferind o paletă largă de cursuri de specialitate pentru membrii săi. În contextul redefinirii funcţiilor şi rolului bibliotecii moderne, ANBPR pledează pentru dialogul profesional şi cooperarea dintre bibliotecarii români şi experţi internaţionali, în vederea asimilării, în plan local, a serviciilor moderne de bibliotecă, validate de practica altor state. Odată cu implicarea în programul Biblionet, a crescut şi disponibilitatea Asociaţiei de a-şi extinde şi amplifica acţiunile pe toate palierele de activitate.

Prin măsurile pe care le întreprinde, ANBPR îşi asumă rolul de promotor şi apărător al profesiei de bibliotecar şi ia poziţie, oridecâte ori este nevoie, pentru ca măsurile guvernamentale şi acţiunile cu incidenţă asupra profesiei să aibă un impact favorabil asupra profesiei de bibliotecar. Asociaţia va pune, în viitor, mai mult accent pe rezolvarea solicitărilor şi problemelor punctuale ridicate de membrii săi, precum şi pe implementarea planului strategic de dezvoltare.

În momentul de faţă, nevoia de formare este resimţită tot mai acut în mediul bibliotecar, fie că vorbim de instruirea tradiţională sau de replica sa online. Prin intermediul Asociaţiei, bibliotecarii redescoperă experienţa studiului, iar eficienţa personalului bibliotecar se va face simţită în creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă.

În ultimii ani, ANBPR a avut în vedere cu prioritate dezvoltarea şi implementarea activităţilor generatoare de venit, prin crearea şi livrarea de cursuri profesionale, redefinirea şi întărirea relaţiilor între ANBPR şi filialele sale judeţene, transformarea comisiilor profesionale în grupuri active de lucru. Pentru a oferi un sprijin mai aplicat membrilor săi, Asociaţia s-a preocupat, de asemenea, de acreditarea propriului Centru de Formare şi Dezvoltare Profesională şi de diversificarea instrumentelor de instruire pentru bibliotecari (cursuri, manuale, platforme de învăţare etc.).

În anul 2013, activitatea Asociaţiei se va concentra pe fundamentarea şi consolidarea programelor de formare şi dezvoltare profesională a bibliotecarilor, pe creşterea capacităţii ANBPR de a iniţia şi derula proiecte în parteneriat şi pe cristalizarea unor idei noi de dezvoltare a activităţilor generatoare de venit.

.............................................................................................................................................”

  
 
Interviul integral îl puteți citi la adresa: www.asiiromani.com