joi, 26 ianuarie 2017

Oferta de formare profesională a ANBPR pentru anul 2017

       Centrul de Formare şi Dezvoltare Profesională al ANBPR (CFDP), în buna tradiţie a formării specialiştilor din domeniul infodocumentar, oferă programe acreditate de calificare şi dezvoltare profesională în biblioteconomie şi ştiinţele informării, cursuri de perfecționare a personalului în domeniile managementului şi tehnologiilor informaţiei, al marketingului serviciilor şi produselor de biliotecă.
       Între 2010 - 2016, CFDP a organizat programe importante la nivel naţional şi local pentru calificarea şi perfecţionarea personalului, workshopuri destinate actualizării cunoştinţelor şi diseminării bunelor practici pentru bibliotecari din sistemul bibliotecilor publice, universitare, şcolare, pentru şomeri și alte categorii.
Formatorii, selectaţi şi evaluaţi de persoane abilitate, cu calificările cerute de cadrul legal în vigoare și cu experienţă, sunt şi ei membri ai ANBPR.

CURSURI ACREDITATE ANC:
       1. CALIFICARE în ocupaţia de Bibliotecar (Studii Medii)
       2. PERFECŢIONARE în ocupaţia de Bibliotecar (Studii Superioare)
    Ca urmare a reautorizării programelor de pregătire profesională pentru ocupaţia de bibliotecar (Autorizaţia Seria B, Nr. 0007989/28.03.2014 – Bibliotecar cu studii medii şi Autorizaţia Seria B, Nr. 0007990/28.03.2014 – Bibliotecar cu studii superioare), în conformitate cu Ordonanţa Guvernului Nr. 129/2000, republicată, Centrul de Formare și Dezvoltare Profesională al ANBPR are dreptul de a livra două tipuri de programe (bazele ocupaţiei de bibliotecar): Curs de calificare Bibliotecar studii medii şi Curs de perfecţionare Bibliotecar studii superioare.
     Programele urmăresc dobândirea competenţelor necesare practicării ocupaţiei de bibliotecar şi cuprind două module a câte 90 de ore. Primul modul se încheie printr-o evaluare intermediară. Cel de-al doilea modul se încheie cu o evaluare finală constând într-un test grilă şi susţinerea unui proiect. În perioada cuprinsă între cele două module, cursanţii vor efectua un număr de ore de aplicaţii practice în condiţii reale de muncă (900 pentru calificare şi 70 de ore pentru perfecţionare).
      La sfârşitul programului, persoanele cu studii medii vor dobândi o diplomă de calificare, iar cele cu studii superioare o diplomă de absolvire (acreditate de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale precum şi de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice).
       ANBPR promovează sistemul de formare şi evaluare pe bază de competenţe, în conformitate cu cerinţele Standardului Ocupaţional Bibliotecar studii medii (6 competenţe), respectiv ale Standardului Ocupaţional Bibliotecar studii superioare (11 competenţe, specifice).
        Diplomele sunt valabile în structurile infodocumentare de orice tip.


Expoziţia anuală colectivă de fotografii – Apel de contribuţie        Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România lansează un nou apel de contribuţie pentru expoziţia anuală colectivă de fotografii despre activitatea bibliotecilor publice.
            Scopul acestei expoziţii colective este acela de a arăta, vizual şi imagistic,  contribuţia bibliotecilor în viaţa utilizatorilor şi comunităţilor. Vrem să fim o voce distinctă, să fim văzuţi prin aceste imagini, bibliotecile publice să devină mai vizibile, iar asociaţia să dobândească o prezenţă mai pregnantă în spaţiul public.
            ANBPR doreşte să facă din această expoziţie un proiect permanent, care să fie un proiect port drapel al asociaţiei, organizat potrivit unor reguli clare şi care în acelaşi timp să  stimuleze inovaţia şi să devină un instrument de advocacy util bibliotecarilor.
Expoziţia este tematică, iar subiectul ales pentru anul 2017 vizează subiectul Adolescenţii şi biblioteca. Atenţie: expoziţia trebuie să cuprindă fotografii pe temă, reprezentând activităţi, proiecte şi servicii ale bibliotecilor publice cu şi pentru adolescenţi din anul precedent, din anul 2016.
            Coordonarea expoziţiei va fi asigurată de Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu” Braşov. Expoziţia va fi atât fizică, cât şi virtuală, pe o platformă integrată şi accesibilă pe site-ul asociaţiei.

             Condiţiile de participare la expoziţie sunt următoarele
1.     Pot participa atât bibliotecile publice de rang judeţean, cât şi locale, municipale, orăşeneşti şi comunale
2.     Începând din 16 ianuarie până în 28 februarie 2017 inclusiv puteţi trimite fotografii la adresa biblgb@rdsbv.ro, cu menţiune la subiect – Expoziţie anuală ANBPR
3.       Termenul final de expediere a fotografiilor via e-mail – 28 februarie 2017, orele 16,00


4.      Condiţii obligatorii de îndeplinit pentru fotografii – rezoluţia minimă 300 dpi, respectând tematica, imagini clare şi relevante, corecte tehnic, explicaţii pentru fiecare imagine – titlul activităţii/proiectului, numele bibliotecii şi bibliotecarului, data. Fiecare bibliotecă va contribui cu maxim 6 fotografii.

Prin acest mesaj, lansăm un apel tuturor bibliotecilor publice de a colecta şi trimite fotografii, potrivit regulilor de mai sus, pentru expoziţia comună iniţiată de ANBPR.

Vă mulţumim pentru colaborare!

Ruxandra Nazare
Vicepreşedinte ANBPR