joi, 15 martie 2012

Anul 2012, anul alegerilor locale și generale în ANBPR        În acest an vor avea loc alegeri atât la nivel local, pentru alegerea Președintelui și a Biroului Executiv al Filialei, cât și la nivel național pentru Președinte, Birou Executiv și Consiliu de Conducere al Asociației.
         Alegerile locale se vor desfășura în perioada 13.02.2012-13.07.2012.
         Adunarea Generală pentru alegeri la nivel național va avea loc în data de  19.10.2012 la Biblioteca Județeană ,,Panait Istrati” Brăila.
         Toate filialele județene vor beneficia de sprijinul și participarea membrilor Biroului Executiv al ANBPR pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale, după cum urmează:
            Doina Popa-Filialele: Bihor, Satu-Mare, Sălaj, Arad, Harghita, Covasna, Mureș, Mehedinți, Olt, Dolj;
            Dragoș Adrian Neagu- Filialele:Neamț, Bacău, București, Prahova, Teleorman;
            Liviu-Iulian Dediu- Filialele: Tulcea, Buzău, Constanța, Vâlcea, Gorj;
            Sorin Burlacu-Filialele: Dâmbovița, Argeș, Ialomița, Călărași, Giurgiu;
            Constantin Bostan-Filialele: Iași, Botoșani, Suceava, Vaslui;
            Adriana Gheorghiu-Filialele: Vrancea, Galați, Brăila;
           Florica Pop-Filialele: Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș;
           Monica Avram- Filialele: Alba, Sibiu, Brașov;
           Gabriel Cărăbuș-Filialele: Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj.

Conferința Națională a ANBPR 19-21 Octombrie 2011

  În perioada 20-21 octombrie 2011 a avut loc , la Poiana Brașov, Conferința Națională a Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România-ediția a XXII-a - cu tema  ,,Construim împreună forța Asociației” , eveniment profesional reprezentativ al comunității bibliotecare la care a participat și o delegație a Filialei Mehedinți. Această ediție a Conferinței a marcat trecerea Asociației în etapa de maturitate a construcției sale organizaționale, pe baza eforturilor comune, de până acum, ale membrilor și partenerilor.
       La Poiana Brașov au fost prezenți peste 120 de bibliotecari din toate tipurile de biblioteci, reprezentanți ai partenerilor ANBPR, precum și importante oficialități locale. Cu acest prilej au fost prezentate cele mai importante realizări ale ultimului an, din perspectiva de dezvoltare a Asociației.
                                                                                               
         Lucrările prezentate în cadrul Conferinței au avut următoarele teme:                                                                                   
              -Forța colaborării, parteneriatelor, programelor strategice
              -Forța profesională, evaluarea, tehnologiile avansate
              -Perspective europene, ateliere profesionale
              -Forța filialelor, impactul serviciilor noi, susținerea bibliotecilor        
        
         
         
           Prin intermediul workshop-urilor din cadrul Conferinței s-a dorit identificarea principalelor direcții profesionale ce vor conduce la dezvoltarea durabilă a Asociației și la stabilirea unor modele de acțiune viabile pentru viitor.
          Editura RAO, partener al Conferinței ANBPR, a  lansat două cărți, în prezența autorilor. Astfel, cu prilejul lansării  volumului ,,Ciobit: Interviuri cu Maia Morgenstern”, actrița a fost prezentă în mijlocul bibliotecarilor. De asemenea, Larry L. Watts a fost prezent la lansarea cărții al cărui autor este ,,Ferește-mă, Doamne, de prieteni”.
          Ultima zi a Conferinței a fost dedicată Adunării Generale a ANBPR în cadrul căreia au fost prezentate: raportul de activitate al ANBPR, rezultatele exercițiului financiar-contabil al ANBPR pe anul bugetar 2010, raportul comisiei de cenzori soldat cu descărcarea de gestiune.
           S-au acordat premii organizatorilor și bibliotecarilor merituoși. 

Cafeneaua profesională ANBPR - Băile Herculane

      Nou reînființată, Filiala ANBPR Mehedinți a  fost invitată să participe la cea de-a șaptea Cafenea Profesională a ANBPR desfășurată în stațiunea Băile Herculane, în intervalul 27-29 iulie 2011.Dedicată bibliotecarilor din zona de Vest a țării, această ediție a Cafenelei a conectat la dialog membrii ANBPR din județele Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți.

      Pe agenda întâlnirii de la Herculane s-au regăsit subiecte de cultură organizațională și dezbateri aplicate privind metodologia de lucru la nivel de filiale. Tot la Herculane, conducerile Filialelor ANBPR din cele cinci judeţe au beneficiat de o sesiune de training în management asociativ. Liderii locali ai ANBPR au aflat astfel  care sunt principalele oportunităţi de finanţare, care sunt politicile interne la nivel de organizaţie, în ce constă oferta organizaţională a Centrului propriu de Formare Profesională şi multe altele.
       Acestă formă de interacţiune între bibliotecarii membrii ai ANBPR  a fost nouă pentru noi, dar am învăţat că împreună putem găsi soluţii la problemele noastre. Cu toţii am fost încurajaţi să participăm la discuţii, fiecare paticipant la Cafenea putând să contribuie cu experienţa şi cunoştinţele sale la temele dezbătute.
        Întâlnirea a avut o valoare simbolică, fiind prima întrunire a membrilor ANBPR după ce Asociația a atins performanța de a avea filiale în toate județele țării.

          Pe de altă parte, cu această Cafenea se încheie un circuit național prin care conducerea ANBPR s-a aflat în contact direct cu membrii din structurile din teritoriu.
    

(Re)Înființarea Filialei Mehedinți a ANBPR

         Marți 26 iulie 2011, la Sediul Pogany al Bibliotecii Județene ,,I.G.Bibicescu” Mehedinți, a avut loc, la inițiativa d-nei Director Raluca Graf, o întâlnire a bibliotecarilor din județul nostru cu reprezentanți ai Biroului Executiv al Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România: Dragoș-Adrian Neagu--Prim-Vicepreședinte și Liviu-Iulian Dediu--Vicepreședinte. Aceștia au prezentat activitatea ANBPR și perspectivele acesteia, precum și aspectele legate de Statut și funcționarea Asociației. Pentru noi a fost interesant să aflăm cât mai multe noutăți despre activitatea ANBPR având în vedere faptul că Biblioteca Județeană ,,I.G.Bibicescu” a fost membru fondator al Asociației, fiind reprezentată la întrunirea de constituire din martie 1990 de d-na Daniela Țuțuianu.


    
           În urma prezentării și a discuțiilor avute cu reprezentanții ANBPR, bibliotecarii prezenți au hotărât că vor să facă parte din cea mai mare asociație profesională a bibliotecarilor din bibliotecile publice din România, și deci reînființarea Filialei ANBPR Mehedinți, o asociație profesională în care au hotărât să se reintegreze.


      
             În prezența celor doi invitați din conducerea centrală a ANBPPR au avut loc alegeri, conform Regulamentului de organizare și funcționare al Asociației, în urma cărora a fost ales Președintele și Biroul Executiv al Filialei Mehedinți. Astfel:
                Președinte: Elena-Angela Herghelegiu( Biblioteca Județeană,,I.G.Bibicescu”)
                Vicepreședinte: Sorinela Drăghescu(Biblioteca Județeană,,I.G.Bibicescu”)
                Secretar: Nuța Buzgă (Biblioteca Județeană,,I.G.Bibicescu”)
                Membru: Iulica Drinceanu (Biblioteca Județeană,,I.G.Bibicescu”)
                Membru: Anamaria Mihuțescu(Biblioteca Orășenească Strehaia)

CODUL ETIC AL BIBLIOTECARULUI-Principii fundamentale

          Codul etic  se referă la obligațiile bibliotecarului față de profesie, față de instituția bibliotecii și față de utilizatori.

          Obligații față de profesie:
             *să fie animat de un crez sincer și un interes maxim pentru profesia  sa *să-și onoreze profesia conștientizând rolul social-educațional major al acesteia *să vegheze și să militeze cu pasiune și devotament pentru cinstirea demnității și nobleței profesiunii de bibliotecar *să-și îndeplinească misiunea fără avantaje nejustificate și fără profit necuvenit *să-și exercite profesia în respectul valorilor de competență, profesionalism și eficiență* să ofere servicii de înaltă calitate, în concordanță cu indicatorii de performanță specifici, folosind în mod optim resursele de care dispune *să promoveze principiul de învățare pe toată durata vieții pentru a-și îmbunătății propriile competențe și pe cele ale unor categorii cât mai largi de utilizatori ai serviciilor de bibliotecă *să se opună oricărei tentative de cenzură informațională* să manifeste respect și corectitudine față de toate persoanele și organizațiile cu care cooperează în exercitarea profesiei.
          Obligații față de instituția bibliotecii:
             * să fie loial instituției bibliotecii  *să cunoască și să să participe la elaborarea strategiei și la realizarea politicilor publice ale bibliotecii *să protejeze, să îmbogățească și să valorifice științific patrimoniul bibliotecii *să promoveze eficiența, diversificarea și independența serviciilor bibliotecii ca instrumente ale democrației *să acționeze în scopul menținerii și dezvoltării cooperării și a bunei înțelegeri între toate tipurile de biblioteci *să susțină demersurile de asociere și parteneriat ale bibliotecii cu alte instituții  *să se implice activ și novator în viața comunității *să promoveze biblioteca drept instituție cu rol cultural, informațional, educațional și social *să nu se afle într-o situație de conflict de interese și să nu folosească instituția și resursele acesteia în interes personal *să-și exercite profesia astfel încât să contribuie la ridicarea prestigiului acesteia.
          Obligații față de utilizatori:
              *  să asigure accesul liber și nelimitat al publicului la informații și documente și să ofere servicii de înaltă calitate tuturor utilizatorilor *să trateze pe toți utilizatorii cu egal respect, indiferent de etnie, rasă, vârstă, statut social, religie, sex, convingeri religioase sau politice *să ofere informații complete, obiective și imparțiale, necondiționate de punctele de vedere, ideile sau valorile personale, nici de ingerințe politice sau interese economice *să insufle utilizatorilor simțul răspunderii pentru conservarea patrimoniului bibliotecii *să respecte intimitatea utilizatorilor, să garanteze confidențialitatea datelor personale ale acestora, a informatiilor solicitate și a surselor consultate.

           Fiecare bibliotecar, indiferent de atribuțiile specifice pe care le are în cadrul bibliotecii, are datoria să adere la principiile fundamentale ale codului și să conștientizeze faptul că este responsabil de respectarea prevederilor acestuia.
  
                                        Prezentul Cod Etic al Bibliotecarului a fost adoptat de Conferința Generală a ANBPR
                                                                                                            Gura Humorului, 22-24 aprilie, 2010

ANBPR-tradiție și dezvoltare

      Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România(ANBPR) este cea mai mare organizație profesională a bibliotecarilor și bibliotecilor publice din România, cu filiale în toate județele țării și cu peste 3300 de membrii activi. De la înființarea sa, în 1990, această organizație își propune să coaguleze, într-o formă de asociere pe plan național, așteptările, nevoile și interesele celor care, prin profesie, preocupări și atribuții susțin profesia de bibliotecar, dezvoltarea biblioteconomiei și a științelor informării și documentării și să promoveze la nivel național un sistem de biblioteci publice moderne, adaptate nevoilor comunităților pe care le deservesc.
       Cu o tradiție de peste 20 de ani, ANBPR constituie o interfață de centralizare și difuzare a informațiilor de interes pentru bibliotecarii profesioniști. Prin intermediul Asociației, bibliotecarii au acces la oportunități de formare și dezvoltare profesională, la metodologie și standarde de lucru moderne, la modificări legislative cu incidență asupra profesiei, precum și la alte subiecte de interes din zona biblioteconomiei și a științelor conexe.
       Cu o structură asociativă pe criterii profesionale, ANBPR își propune să antreneze toți membrii valoroși în consolidarea și rafinarea politicii de acțiune a Asociației. Scopul declarat al ANBPR este acela de a reuni comunitatea bibliotecarilor din România în jurul unor idei și desiderate comune și de a promova rolul deosebit de important al bibliotecii în comunitate.
        ANBPR este responsabilă, de asemenea, de diseminarea în rândul membrilor, a tuturor evenimentelor profesionale și culturale, legate de activitatea Asociației, de profesia de bibliotecar sau de parteneriatele încheiate de Asociație cu terți.
         Prin frecvența, amploarea și diversitatea acțiunilor pe care le întreprinde, ANBPR dorește să-și câștige renumele de cea mai importantă asociație profesională a bibliotecarilor din bibliotecile publice din România. Pentru aceasta, ANBPR inițiază, găzduiește și organizează o serie de evenimente, seminarii, workshop-uri și coclocvii pe teme profesionale.
         Membrii ANBPR găsesc sprijin la nivelul Asociației pentru rezolvarea problemelor pe care le întâmpină în profesie. Calitatea de membru oferă o serie de avantaje: membrii activi au dreptul de a participa la evenimente, conferințe și dezbateri inițiate de Asociație, au dreptul de a se înscrie în Comisiile profesionale sau grupuri de lucru tematice, își pot promova ideile și interesele prin intermediul site-ului ANBPR, precum și prin contribuții proprii la buletinul informativ al Asociației.
          ANBPR își propune să fie o entitate autonomă, viguroasă și autosustenabilă, care să răspundă nevoilor de reprezentare și perfecționare profesională a membrilor. Prin creșterea puterii asociative la nivel național, ANBPR aspiră să devină o verigă importantă în dezvoltarea de servicii de bibliotecă moderne și adaptate publicului din România.
         Odată cu implicarea în programul Biblionet, ANBPR facilitează, prin bibliotecile membre, accesul populației la informație și la mijloacele tehnice moderne. Preocupată de modernizarea bibliotecilor publice din România, Asociația contribuie, prin acțiunile și politicile proprii, la consolidarea societății informaționale din România.
         Potrivit Statutului său, ANBPR a încredințat puterea decizională Adunării Generale, Consiliului Director și Biroului Executiv și pe cea executivă Departamentului Operațional-structuri care se concentreză, în special,asupra îndeplinirii obiectivelor strategice ale organizației :
            -îmbunătățirea comunicării cu membrii și antrenarea acestora în activitățile Asociației;       
            -fundamentarea și consolidarea programelor de formare și dezvoltare profesională a bibliotecarilor;
             -creșterea capacității ANBPR de a deveni partener strategic al autorităților publice;
             - identificarea de surse de finanțare pentru punerea în aplicare a strategiei proprii de dezvoltare.