joi, 15 martie 2012

ANBPR-tradiție și dezvoltare

      Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România(ANBPR) este cea mai mare organizație profesională a bibliotecarilor și bibliotecilor publice din România, cu filiale în toate județele țării și cu peste 3300 de membrii activi. De la înființarea sa, în 1990, această organizație își propune să coaguleze, într-o formă de asociere pe plan național, așteptările, nevoile și interesele celor care, prin profesie, preocupări și atribuții susțin profesia de bibliotecar, dezvoltarea biblioteconomiei și a științelor informării și documentării și să promoveze la nivel național un sistem de biblioteci publice moderne, adaptate nevoilor comunităților pe care le deservesc.
       Cu o tradiție de peste 20 de ani, ANBPR constituie o interfață de centralizare și difuzare a informațiilor de interes pentru bibliotecarii profesioniști. Prin intermediul Asociației, bibliotecarii au acces la oportunități de formare și dezvoltare profesională, la metodologie și standarde de lucru moderne, la modificări legislative cu incidență asupra profesiei, precum și la alte subiecte de interes din zona biblioteconomiei și a științelor conexe.
       Cu o structură asociativă pe criterii profesionale, ANBPR își propune să antreneze toți membrii valoroși în consolidarea și rafinarea politicii de acțiune a Asociației. Scopul declarat al ANBPR este acela de a reuni comunitatea bibliotecarilor din România în jurul unor idei și desiderate comune și de a promova rolul deosebit de important al bibliotecii în comunitate.
        ANBPR este responsabilă, de asemenea, de diseminarea în rândul membrilor, a tuturor evenimentelor profesionale și culturale, legate de activitatea Asociației, de profesia de bibliotecar sau de parteneriatele încheiate de Asociație cu terți.
         Prin frecvența, amploarea și diversitatea acțiunilor pe care le întreprinde, ANBPR dorește să-și câștige renumele de cea mai importantă asociație profesională a bibliotecarilor din bibliotecile publice din România. Pentru aceasta, ANBPR inițiază, găzduiește și organizează o serie de evenimente, seminarii, workshop-uri și coclocvii pe teme profesionale.
         Membrii ANBPR găsesc sprijin la nivelul Asociației pentru rezolvarea problemelor pe care le întâmpină în profesie. Calitatea de membru oferă o serie de avantaje: membrii activi au dreptul de a participa la evenimente, conferințe și dezbateri inițiate de Asociație, au dreptul de a se înscrie în Comisiile profesionale sau grupuri de lucru tematice, își pot promova ideile și interesele prin intermediul site-ului ANBPR, precum și prin contribuții proprii la buletinul informativ al Asociației.
          ANBPR își propune să fie o entitate autonomă, viguroasă și autosustenabilă, care să răspundă nevoilor de reprezentare și perfecționare profesională a membrilor. Prin creșterea puterii asociative la nivel național, ANBPR aspiră să devină o verigă importantă în dezvoltarea de servicii de bibliotecă moderne și adaptate publicului din România.
         Odată cu implicarea în programul Biblionet, ANBPR facilitează, prin bibliotecile membre, accesul populației la informație și la mijloacele tehnice moderne. Preocupată de modernizarea bibliotecilor publice din România, Asociația contribuie, prin acțiunile și politicile proprii, la consolidarea societății informaționale din România.
         Potrivit Statutului său, ANBPR a încredințat puterea decizională Adunării Generale, Consiliului Director și Biroului Executiv și pe cea executivă Departamentului Operațional-structuri care se concentreză, în special,asupra îndeplinirii obiectivelor strategice ale organizației :
            -îmbunătățirea comunicării cu membrii și antrenarea acestora în activitățile Asociației;       
            -fundamentarea și consolidarea programelor de formare și dezvoltare profesională a bibliotecarilor;
             -creșterea capacității ANBPR de a deveni partener strategic al autorităților publice;
             - identificarea de surse de finanțare pentru punerea în aplicare a strategiei proprii de dezvoltare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu